thành phố ổ chuột

Sẽ hình thành khu “ổ chuột” kiểu mới với kiểu nhà 25m2?

Loại nhà ở này nhằm phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ có 2-3 thành viên tại các đô thị lớn, các khu vực phát triển công nghiệp. Việc các doanh nghiệp đua